Schooltijden

Groep 1 t/m 8 gaat elke dag naar school van 8.45 uur tot 14.15 uur. 
Vanaf 8.35 komen de kinderen naar binnen. Om 8.45 gaat de zoemer en beginnen de lessen. In de ochtend en na het middageten hebben alle groepen een pauzemoment. Er is dan elke keer een beperkt aantal groepen tegelijkertijd buiten. 
 

Vakantie

Onderstaand rooster betreft het basisonderwijs in Schijndel.
Let op! Het voortgezet onderwijs hanteert mogelijk een ander vakantierooster.
 


Vakanties schooljaar 2023-2024

Herfstvakantie            16 oktober 2023 t/m 20 oktober 2023
Kerstvakantie 25 december 2023 t/m 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie 12 februari 2024 t/m 16 februari 2024
2e Paasdag  1 april 2024
Meivakantie     22 april 2024 t/m 3 mei 2024
Hemelvaart     9 mei 2024 t/m 10 mei 2024
2e Pinksterdag 20 mei 2024
Zomervakantie 8 juli 2024 t/m 16 augustus 2024

 

Studiedagen 2023-2024

Professionalisering van ons team vinden we heel belangrijk. Dat doen we zoveel mogelijk buiten schooltijden om. Dat lukt echter niet altijd. Daarom zijn er door het jaar heen een aantal studiedagen gepland. De kinderen hebben op deze dagen geen school. Het team is wel op school aanwezig.
In het schooljaar 2023-2024 gaat dit om


5 oktober 2023
10 november 2023
6 december 2023
19 februari 2024
26 maart 2024

17 mei 2024
10 juni 2024
 

Vakanties schooljaar 2024-2025

Herfstvakantie            21 oktober 2024 t/m 25 oktober 2024
Kerstvakantie 23 december 2024 t/m 3 januari 2025
Voorjaarsvakantie 3 maart 2025 t/m 7 maart 2025
2e Paasdag  21 april 2025
Meivakantie     21 april 2025 t/m 2 mei 2025
Bevrijdingsdag 5 mei 2025
Hemelvaart     29 mei 2025 t/m 30 mei 2025
2e Pinksterdag 9 juni 2025
Zomervakantie 7 juli 2025 t/m 15 augustus 2025
 

Studiedagen 2024-2025

Professionalisering van ons team vinden we heel belangrijk. Dat doen we zoveel mogelijk buiten schooltijden om. Dat lukt echter niet altijd. Daarom zijn er door het jaar heen een aantal studiedagen gepland. De kinderen hebben op deze dagen geen school. Het team is wel op school aanwezig.
In het schooljaar 2024-2025 gaat dit om


2 september 2024
4 oktober 2024
21 november 2024
6 december 2024
19 februari 2025
31 maart 2025
10 juni 2025

  

Planning van vakanties / ongeoorloofd verzuim

Het kan zijn dat de schoolvakanties in onze regio afwijken van de data die het ministerie adviseert. Het vakantierooster van de school is echter leidend. Heeft u voor uw kind verlof nodig buiten deze vakantieperiodes om dan kunt u dit aanvragen via de directeur van de school. Deze mag dit verlof echter alleen toekennen wanneer het valt binnen de wettelijk gestelde kaders. Wanneer ouders hun kind ongeoorloofd weghouden van school zal de directeur van de school contact opnemen met bureau Leerplicht. Na de melding door school van het (vermoedelijk) ongeoorloofde schoolverzuim zal de leerplichtambtenaar een onderzoek starten. Als hieruit blijkt dat er geen gewichtige omstandigheden zijn, wordt tegen de ouders proces-verbaal opgemaakt.