Schooltijden

Groep 1 t/m 8 gaat elke dag naar school van 8.45 uur tot 14.15 uur. 
Vanaf 8.35 komen de kinderen naar binnen. Om 8.45 gaat de zoemer en beginnen de lessen. In de ochtend en na het middageten hebben alle groepen een pauzemoment. Er is dan elke keer een beperkt aantal groepen tegelijkertijd buiten. 
 

Vakantie

Onderstaand rooster betreft het basisonderwijs in Schijndel.
Let op! Het voortgezet onderwijs hanteert mogelijk een ander vakantierooster.
 

Vakanties schooljaar 2022-2023

Herfstvakantie            24 oktober 2022  t/m 28 oktober 2022
Kerstvakantie 26 december 2022  t/m 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie 20 februari 2023  t/m 24 februari 2023
2e Paasdag  10 april 2023      
Meivakantie     24 april 2023  t/m 5 mei 2023
Hemelvaart     18 mei 2023 t/m 19 mei 2023 
2e Pinksterdag 29 mei 2023
Zomervakantie 17 juli 2023  t/m 27 augustus 2023

Vakanties schooljaar 2023-2024

Herfstvakantie            16 oktober 2023 t/m 20 oktober 2023
Kerstvakantie 25 december 2023 t/m 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie 12 februari 2024 t/m 16 februari 2024
2e Paasdag  1 april 2024
Meivakantie     22 april 2024 t/m 3 mei 2024
Hemelvaart     9 mei 2024 t/m 10 mei 2024
2e Pinksterdag 20 mei 2024
Zomervakantie 8 juli 2024 t/m 16 augustus 2024

 

Studiedagen

Professionalisering van ons team vinden we heel belangrijk. Dat doen we zoveel mogelijk buiten schooltijden om. Dat lukt echter niet altijd. Daarom zijn er door het jaar heen een aantal studiedagen gepland. De kinderen hebben op deze dagen geen school. Het team is wel op school aanwezig.
In het schooljaar 2022-2023 gaat dit om

5 oktober 2022
14 november 2022
6 december 2022
10 februari 2023
27 maart 2023
22 juni 2023

 

Planning van vakanties / ongeoorloofd verzuim

Het kan zijn dat de schoolvakanties in onze regio afwijken van de data die het ministerie adviseert. Het vakantierooster van de school is echter leidend. Heeft u voor uw kind verlof nodig buiten deze vakantieperiodes om dan kunt u dit aanvragen via de directeur van de school. Deze mag dit verlof echter alleen toekennen wanneer het valt binnen de wettelijk gestelde kaders. Wanneer ouders hun kind ongeoorloofd weghouden van school zal de directeur van de school contact opnemen met bureau Leerplicht. Na de melding door school van het (vermoedelijk) ongeoorloofde schoolverzuim zal de leerplichtambtenaar een onderzoek starten. Als hieruit blijkt dat er geen gewichtige omstandigheden zijn, wordt tegen de ouders proces-verbaal opgemaakt.