Onze school, ons onderwijs

De Heijcant is een school waar een fijne, veilige en gezellige werksfeer heerst. Dit realiseren we door ’s morgens hoofdzakelijk te werken aan de cognitieve vaardigheden. ‘s Middags geven we ons onderwijs thematisch vorm. We werken dan voornamelijk aan wereldoriëntatie en creatieve vorming. Hierbij zijn samenwerken, coöperatief leren en werken aan de 21st century skills heel belangrijk. 

Welbevinden, relatie en autonomie zijn uitgangspunten voor ons handelen. Een goede relatie tussen leerkracht en leerlingen en tussen leerkracht en ouder(s)/verzorger(s), maar zeker ook tussen leerlingen onderling, zien we als een voorwaarde voor een veilige leeromgeving. Dan kunnen kinderen gretig groeien en tot ontwikkeling komen, waarbij eigen initiatief en eigenaarschap van de kinderen voor ons heel belangrijk zijn.

Wij bieden kinderen kansen om al hun capaciteiten, competenties en talenten te ontdekken en te laten zien. Dit doen we door het onderwijs op verschillende manieren vorm te geven. We zorgen voor uitleg en instructie, herhaling indien nodig en oefening. Daarnaast dagen we de kinderen uit, prikkelen en enthousiasmeren we ze om tot leren te komen en inzicht te krijgen in hun mogelijkheden.

De basis voor differentiatie en organisatie is het GIP-model. GIP staat voor Groeps- en Individueel gericht Pedagogisch en didactisch handelen van de leraar. Het GIP-model is een onderwijsmodel voor de zelfstandigheidsvorming van kinderen. Aangezien de verschillen tussen kinderen van één leeftijdsgroep steeds groter worden, bezinnen wij ons voortdurend op de vraag op welke wijze de zorg voor onze leerlingen kan worden verbreed en hoe de kwaliteit van het onderwijs kan worden verbeterd.

Voorspelbaarheid, omgaan met uitgestelde aandacht, systematisch contact en een goede planning spelen hierbij een rol. In een later stadium richt de aandacht zich ook op:
- leerlingen meer greep laten krijgen op hun eigen gedrag;
- leerlingen leren problemen zelf op te lossen;
- leren samen te werken.