MR

Medezeggenschapsraad (MR)

Meedenken en meepraten op de basisschool door ouders van de kinderen is terecht een heel gewone zaak. Dat meedenken en meebeslissen is wettelijk geregeld bij de Wet
Medezeggenschap Onderwijs (WMS). Die wet zegt, dat op elke (basis)school een medezeggenschapsraad (MR) moet zijn. Deze wet biedt een stevige basis voor de positie van de medezeggenschap in school. De wet bevat veel mogelijkheden om als ouder en leerkracht mee te denken en mee te beslissen over het reilen en zeilen van de school. In de MR zitten gekozen vertegenwoordigers van de ouders en van de leerkrachten. De
medezeggenschapsraad is een overlegorgaan tussen de school en het bestuur.

De oudergeleding bestaat uit: Caroline v. Breda, Marischka Klotz, Patricia v. Erp en Kirsten Oerlemans. De personeelsgeleding bestaat uit: Arja v.d. Heijden, Manon Musterd en Caroline v.d. Elshout.

U kunt de MR bereiken via heijcant_mr@skoposschijndel.nl
 

Notulen

Schooljaar 2023-2024
Notulen vergadering 11-01-2024
Notulen vergadering 22-11-2023
Notulen vergadering 25-10-2023

Schooljaar 2022-2023
Notulen vergadering 19-04-2023
Notulen vergadering 01-02-2023
Notulen vergadering 13-12-2022
Notulen vergadering 26-09-2022
Jaarverslag schooljaar 2021-2022