Kinderraad


Op onze school hebben we een KinderRaad. De KinderRaad bestaat uit 8 leerlingen uit de groepen 7 en 8; 2 per klas.
De KinderRaad komt 6x per jaar bij elkaar. Tijdens deze vergaderingen praten we over het spel op de speelplaats, feestdagen als kerst/carnaval. Ook kunnen de leden eigen input leveren en komen er punten uit de ideeënbus aan bod. Het team, de OuderRaad en de MedezeggenschapsRaad kan ook een agendapunt aanleveren.

De KinderRaad bestaat dit schooljaar uit: Julia (tevens lid SKOPOS Kinderraad), Floor, Dana, Pien, Ebbie, Denne, Fien, Nienke.