Passend onderwijs

Passend Onderwijs

Op 1 augustus 2014 is de Wet passend onderwijs in werking getreden. Het uitgangspunt van de Wet passend onderwijs is dat voor alle kinderen, ook de leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte, een passende onderwijsplek beschikbaar moet zijn. Er geldt een wettelijke zorgplicht. Dat houdt in dat zodra een leerling bij een school wordt aangemeld, het schoolbestuur van de betreffende school verantwoordelijk is om passend onderwijs te bieden. Wanneer de school niet zelf kan voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van een kind, organiseert de school die ondersteuning met behulp van de samenwerkingspartners in het samenwerkingsverband. Hiervoor heeft ook basisschool De Heijcant een ondersteuningsplan. Klik hier voor het ondersteuningsprofiel van De Heijcant.