Kinderraad

Vol enthousiasme begonnen we op 1 januari met een nieuwe KinderRaad. Helaas heeft deze KinderRaad nog zeer minimaal bij elkaar kunnen komen, vanwege Corona. Het reglement van KinderRaad beschrijft dat leden zitting hebben van 1 januari tot 31 december. Deze termijn gaan we verlengen tot 28 februari 2021. Vanaf 1 maart 2021 nemen nieuwe leden zitting.
Sinds april 2019 hebben we een Kinderraad op school. Op initiatief van 3 leerlingen is het idee wat zij hadden uitgewerkt en is de Kinderraad geboren. Inmiddels zijn we aan een nieuw kalenderjaar begonnen, wat betekent een nieuwe Kinderraad. Ook deze keer mochten kandidaten een korte pitch houden een 2 oud-leden, juf Janneke en juf Suzanne. Daaruit zijn uit elke groep 2 kinderen gekozen om zitting te nemen in de Kinderraad van 1 januari 2020 t/m 31 december 2020. Vanaf 1 januari 2021 zullen uit elke groep 6 en 7 weer 2 nieuwe kinderen in de Kinderraad komen.
 
De kinderen die de Kinderraad vertegenwoordigen zijn:
Milou van Lier & Julan v.d. Linden uit groep 6ME
Marleen van Dijk & Bas Loeffen uit groep 6SE
Fleur Smits & Lucas Duynisveld uit groep 7JH
Jill Daniëls & Gitta te Dorsthorst uit groep 7BH
 
De Kinderraad zal gedurende een kalenderjaar ongeveer 6x bij elkaar komen. Ze mogen meepraten over heel veel verschillende onderwerpen die ze zelf aandragen of die vanuit de school worden geopperd.
De verslagen van de vergaderingen kunt u vinden onderaan deze pagina. In de Flits vermelden we regelmatig kort nieuws uit de Kinderraad.

Klik hier voor de notulen van 3 juli 2019.
Klik hier voor de notulen van 9 oktober 2019.
Klik hier voor de notulen van 21 november 2019.
Klik hier voor de notulen van 30 januari 2020.