Kinderraad

Op initiatief van Yfke v.d. Broek, Meije Luhrman en Rebecca Broeren uit groep 7EH hebben we sinds april een Kinderraad op school. Zij kwamen met het idee om een Kinderraad op te richten bij juf Suzanne terecht. Na wat brainstormen over de opzet, hebben deze kinderen in de groepen 6 en groep 7BH een korte uitleg gegeven en gevraagd welke kinderen in de Kinderraad zouden willen komen. De kandidaten mochten zich in een korte pitch presenteren aan Yfke, Meije, Rebecca, juf Janneke en juf Suzanne en daaruit zijn uit elke groep 2 kinderen gekozen die zitting nemen in de Kinderraad t/m 31 december 2019. Vanaf 1 januari 2020 zullen uit elke groep 6 en 7 weer 2 nieuwe kinderen in de Kinderraad komen.
 
De kinderen die de Kinderraad vertegenwoordigen zijn:
Lynn Maurix & Jelte Schram 
Anne Mettler & Hidde Duffhues 
Roos Mettler & Tobias Steenbakkers 
Yfke v.d. Broek, Rebecca Broeren en Meije Luhrman 
 
De Kinderraad zal gedurende een kalenderjaar ongeveer 6x bij elkaar komen. Ze mogen meepraten over heel veel verschillende onderwerpen die ze zelf aandragen of die vanuit de school worden geopperd.
De verslagen van de vergaderingen kunt u vinden onderaan deze pagina. In de Flits vermelden we regelmatig kort besproken punten.

Klik hier voor de agenda van 3 juli 2019. 
Klik hier voor de notulen van 3 juli 2019.
Klik hier voor de agenda van 9 oktober 2019.
Klik hier voor de notulen van 9 oktober 2019.
Klik hier voor de agenda van 21 november 2019.
Klik hier voor de notulen van 21 november 2019.