Samenwerking

SKOPOS
Onder de stichting SKOPOS (Samenwerkingsbestuur voor Katholiek en Openbaar Primair Onderwijs Schijndel) vallen zeven scholen voor primair onderwijs in Schijndel. Ook basisschool De Heijcant is onderdeel van SKOPOS. De scholen hanteren verschillende onderwijsconcepten.
Gebaseerd op het strategisch beleidsplan van SKOPOS zijn alle scholen bezig met passend verrassend en toekomstgericht onderwijs: groeien in je vak en samenwerken in de doorgaande lijn. 
 
EBC (Educatief Basis Centrum)
Een EBC is de Schijndelse variant van een brede school waarin tenminste een basisschool, peuteropvang en buitenschoolse opvang zijn ondergebracht. De belangrijkste reden om EBC’s te vormen is het bevorderen van een doorlopende of ononderbroken ontwikkelingslijn voor alle Schijndelse kinderen. Kinderopvang of peuteropvang en buitenschoolse opvang van De Plu maken deel uit van de EBC’s.

Basisschool De Heijcant maakt onderdeel uit van EBC Centrum. Naast onze school en ’t Talent maken peuteropvang en buitenschoolse opvang De Heidebloem deel uit van dit EBC. Ons EBC ligt in het centrum van het dorp. Klik hier voor meer informatie over De Plu.

Passend Onderwijs
Op 1 augustus 2014 is de Wet passend onderwijs in werking getreden. Het uitgangspunt van de Wet passend onderwijs is dat voor alle kinderen, ook de leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte, een passende onderwijsplek beschikbaar moet zijn. Er geldt een wettelijke zorgplicht. Dat houdt in dat zodra een leerling bij een school wordt aangemeld, het schoolbestuur van de betreffende school verantwoordelijk is om passend onderwijs te bieden. Wanneer de school niet zelf kan voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van een kind, organiseert de school die ondersteuning met behulp van de samenwerkingspartners in het samenwerkingsverband. Hiervoor heeft ook basisschool De Heijcant een ondersteuningsplan. Klik hier voor het ondersteuningsprofiel van De Heijcant.

Samenwerkingsverband PO De Meierij
De Heijcant maakt deel uit van het Samenwerkingsverband PO De Meierij (PO staat voor primair onderwijs). Dit samenwerkingsverband bestaat uit de gemeenten ’s-Hertogenbosch, Boxtel, Schijndel, Vught, Haren, Sint-Michielsgestel, Zaltbommel en Maasdriel. Zie voor meer informatie www.demeierij-po.nl.

Andere samenwerkingspartners:
- Hogeschool De Kempel
- Let’s Play
- Hogeschool Fontys Kind & Educatie
- Centrum Jeugd & Gezin