Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is ingesteld om ouders medezeggenschap te geven op school. Op elke basisschool dient een MR aanwezig te zijn, dit is bij wet verplicht. De MR geeft, gevraagd of ongevraagd advies. De rechten en bevoegdheden zijn vastgelegd in het Medezeggenschapsreglement.
 
In de MR zitten vier leerkrachten (personeelsgeleding) en vier ouders (oudergeleding).
 
Leden MR
 
Namens de ouders:
- Caroline van Breda
- Marischka Klotz
- Patricia van Erp
- Kirsten Oerlemans
 
Namens het personeel:
- Caroline van den Elshout
- Arja van der Heijden
- Gera van de Wijdeven
- Manon Musterd
  
In de jaarkalender staat wanneer de MR vergadert. Deze vergaderingen zijn openbaar en iedereen kan als toehoorder een vergadering bij wonen. Eventuele vragen, opmerkingen of suggesties horen wij graag van u. U kunt ook gebruik maken van onderstaand mailadres 
g.vdwijdeven@skoposschijndel.nl

Hieronder vindt u de goedgekeurde notulen. Mocht u vragen hebben over oudere notulen kunt u een MR-lid benaderen.

Notulen vergadering

23 september 2019
19 november 2019
16 januari 2020
27 mei 2020 
6 oktober 2020