De Heijcant in het kort

Welkom op de website van basisschool De Heijcant! Een beknopte beschrijving van onze school leest u op deze pagina.

Basisschool De Heijcant is van oudsher een katholieke basisschool in het centrum van Schijndel. Basisschool De Heijcant behoort tot één van de zeven scholen binnen SKOPOS (Stichting Katholiek Openbaar Primair Onderwijs Schijndel).

In het gebouw van De Heijcant is ook peuteropvang en buitenschoolse opvang De Heidebloem (De Plu) gevestigd. Samen met basisschool ’t Talent vormen zij het EBC-Centrum (Educatief Basis Centrum, locatie Centrum). 
                         
De school
De school telt ongeveer 400 leerlingen. De leerlingen op onze school komen voor het grootste deel uit de wijken Centrum, De Borne, Plein en vanuit het buitengebied van Schijndel. De school maakt gebruik van de dichtbijgelegen sporthal De Dioscuren.
 
Het gebouw
In het gebouw zijn naast de leslokalen, twee speelzalen, een schoolbibliotheek en een aula met toneelvoorziening aanwezig. Let’s Play, de verwonderplek van SKOPOS is in onze school gehuisvest. De school ligt aan het Kloosterpark en biedt, met twee speelpleinen en een multifunctioneel mix-veld tegenover de school, een veilige en uitdagende speelplek voor de leerlingen.

Het team 
De directeur a.i. is tevens directeur van basisschool ‘t Talent. Samen met de bouwcoördinatoren vormt hij het managementteam. Daarnaast zijn er diverse specialisten aanwezig die leerlingen ondersteunen. Naast het team van leerkrachten hebben we een conciërge op onze school en geven wij stagiaires van verschillende opleidingen graag de mogelijkheid om op onze school het vak te leren.