Ouderraad

Ouderraad (OR)


De ouderraad geeft kleur aan de school!
De ouderraad van basisschool De Heijcant bestaat op dit moment uit 10 ouders die samen met de leerkrachten diverse activiteiten organiseren gedurende het schooljaar.

Wie zijn wij?
Laten we ons even voorstellen:

Geertje Hendriks- van Beek
-Niels (gr 8)
-Karlijn (gr 6)   
 

Anne van Run
-Siem (gr 7)
-Fieke (gr 5)

 

Karen Oerlemans
-Imke (gr 8)
-Nils (gr 6)
-Elin (gr 3)
 

Katinka de Bie
-Lana (gr 7)
-Sem (gr 7)

 

Irma Duynisveld
-Lise (gr 7)
-Ruben (gr 4)

Crissy van Vessem
-(Julian (gr 7)
 

Kirsten Oerlemans
-Quinn (gr 7)
-Aaron (gr 5)

Janina van Schie
-Jade (gr 7)
-Marijn (gr 4)
Meike Boersma
-Suze (gr 6)
-Linn (gr 5)
 

Marloes Verhoeven
-Tygo (gr 4)
-Jessie (gr 2)
 

Marjolein van Liempd
-Vince (gr 3)
-Duuk (gr 1)
 
 


Vanuit school is Carla Groothuizen als adviseur betrokken bij de ouderraad. 

Activiteiten
De activiteiten die de ouderraad (mede)organiseert of bij assisteert zijn:
 • Sinterklaas
 • Kerstmis
 • Carnaval
 • Verkeersdag
 • Schoolfoto’s
 • Koningsdag
 • Sportdagen
 • Laatste schooldag

Financiering
De genoemde activiteiten worden mede door de OR gefinancierd. De leden van de OR zetten zich dus niet alleen in voor de organisatie van de activiteiten, maar ook deels voor de financiering daarvan.

De ouderraad zamelt geld in via:
 • de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage (de hoogte van deze bijdrage wordt jaarlijks tijdens de ALV vastgesteld);
 • de Rabobank ClubSupportactie;
 • het inzamelen van oud papier (m.b.v. andere ouders);
 • het inzamelen van kleding (twee keer per jaar);
 • de verkoop van de luizencapes op school;
 • een klein percentage van de schoolfoto’s.

In vergelijking met andere scholen hebben wij een lage ouderbijdrage (€ 12,50). Dit komt door de inzamelingsacties van de OR. Als de door deze acties verkregen gelden afnemen, zoals de wijzigingen bij de inzameling van oud papier, kan het zijn dat de ouderbijdrage omhoog gaat. Dit proberen we uiteraard te voorkomen.   

De OR financiert samen met school de activiteiten die hierboven staan vermeld. Dat is niet het enige. Ook de excursies en uitjes van de kinderen worden mede betaald door de OR. Het uitgangspunt van zowel de OR als van basisschool De Heijcant is, dat voor deze activiteiten en uitjes geen afzonderlijke bijdrage aan de ouders hoeft te worden gevraagd.

Kom bij de ouderraad!
Wil je graag betrokken zijn bij school? Vind je het leuk om dingen te organiseren, te assisteren of om creatief bezig te zijn? Dan ben je van harte welkom in de ouderraad. Heb je interesse, dan kun je dit kenbaar maken aan één van ons of een e-mail sturen naar or.heijcant@skoposschijndel.nl.

Oud papier
Daarbij zijn we vanaf het nieuwe kalenderjaar weer hard op zoek naar ouders die een keer mee zouden willen helpen met het ophalen van oud papier. Dit valt altijd op een zaterdagmorgen.
Je wordt dan jaarlijks één keer ingeroosterd om te helpen. (Duur is ca. 2 tot 3 uur). Heb je interesse, dan kun je ook dit kenbaar maken aan één van ons of een e-mail sturen naar or.heijcant@skoposschijndel.nl.